انجمن علمی-دانشجویی

زیست شناسی دانشگاه تهران

این انجمن به پرورش محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای دانش آموزان و پرورش خلاقیت علمی اختصاص دارد. از طریق ایجاد بسترهای مناسب، هدف آن تسهیل ظهور ایده ها و پروژه های نوآورانه است. علاوه بر این، انجمن تلاش می‌کند تا مشارکت جمعی و داوطلبانه دانش‌آموزان را در تلاش‌های علمی افزایش دهد و از این طریق فرهنگ کار گروهی را برای موفقیت مشترک ترویج کند. انجمن با مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های علمی مختلف، به انجام مأموریت‌های دانشگاه در تربیت نیروی انسانی شایسته کمک می‌کند. علاوه بر این، نقشی محوری در تقویت و تحکیم ارتباطات بین سیستم آموزش عالی و بخش‌های مختلف جامعه ایفا می‌کند و یک رابطه همزیستی را تضمین می‌کند که هم به نفع دانشگاه و هم برای جامعه گسترده‌تر است.

درباره انجمن

فعالیت های انجمن

At University’s beautiful campus, you’ll find a diverse and welcoming community that will teach you life skills along with having fun. McClintock’s eye for detail certainly helped narrow the whereabouts of <em>lorem ipsum’s origin, however, the “how and when” still remain something of a mystery, with competing theories and timelines.

Success Stories

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Alex Pandian

Founder / Alex Technology

Sarah Loyale

Founder / Doe Corporate

Chrish Patt

Founder / Patt Industries

Apply for Admission

اخبار و مطالب جدید

At University’s beautiful campus, you’ll find a diverse and welcoming community that will teach you life skills along with having fun. McClintock’s eye for detail certainly helped with competing theories and timelines.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید